10 КНИГ ДО ПРОЧИТАННЯ

Zhinka - - Різні Думки -

Хо­ті­ло­ся б, щоб сі­мей­на бі­бліо­те­ка, як і жи­т­тя, бу­ли ма­кси­маль­но зба­лан­со­ва­ні та гар­мо­ній­ні.

Елі­за­бет Ґіл­берт. «Ве­ли­ка Ма­гія. Твор­че жи­т­тя без стра­ху».

«12 не­ймо­вір­них жі­нок про цінності, що тво­рять лю­ди­ну» (Про­ект Мар’яни Сав­ки).

Ро­бін Дан­бар. «На­у­ка лю­бо­ві та зра­ди».

Со­фія Ан­дру­хо­вич. «Фе­лікс Ав­стрія».

Ка­те­ри­на Ка­ли­тко. «Зем­ля за­гу­бле­них».

Ка­дзуо Іші­гу­ро.

«Не від­пу­скай ме­не».

Ан­дже­ла На­нет­ті. «Мій ді­дусь був че­ре­шнею».

Фран­су­а­за Бар­бҐалль. «Як роз­мов­ля­ти з ді­тьми про ми­сте­цтво».

Юлія Ла­ктіо­но­ва. «Ма­є­чка».

Ла­ри­са Де­ни­сен­ко. «Майя та її ма­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.