Ми­сте­цтво — жі­но­чо­го ро­ду

Zhinka - - Кольори Рідних Країв - Юлія Ше­кет

Ще на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя жін­кам бу­ло ду­же важ­ко здо­бу­ти справ­жнє визнання у ми­сте­цтві. Але во­ни «ла­ма­ли ка­мінь». Так, Зі­на­ї­да Се­ре­бря­ко­ва бу­ла се­ред пер­ших трьох жі­нок у Ро­сії, ви­су­ну­тих на зва­н­ня ака­де­мі­ка жи­во­пи­су. Ма­рія Ба­шкир­це­ва ста­ла пер­шою ху­до­жни­цею, чиї кар­ти­ни по­тра­пи­ли до Лув­ру. А Оле­ксан­дра Екстер бу­ла пер­шою жін­кою, що го­ло­сно за­яви­ла про свої зна­хід­ки у ми­сте­цтві оформ­ле­н­ня те­а­тру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.