36

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

Сло­во «ТАЛАНТ» ми вжи­ва­є­мо в зна­чен­ні «при­ро­дний дар». Ко­лись во­но озна­ча­ло гро­шо­ву оди­ни­цю (у Дав­ній Гре­ції та Ри­мі) — яка, сво­єю чер­гою, пі­шла від оди­ни­ці ва­ги. Во­на бу­ла рі­зною у рі­зні ча­си — але, ска­жі­мо, у Гре­ції ар­ха­ї­чно­го пе­рі­о­ду це при­бли­зно ста­но­ви­ло 36 кг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.