Апель­си­но­ва це­дра

Zhinka - - Рукоділля -

апель­си­ни се­ре­дньо­го роз­мі­ру чай­ні сві­чки

гво­зди­чки (пря­ність) — 100 г ніж для ру­ко­ді­л­ля, чай­на лож­ка, тон­ка за­го­стре­на де­рев’яна па­ли­чка 1 Обе­ре­жно зріж­те вер­хів­ку апель­си­на по ко­лу, зро­бив­ши не­ве­ли­ке за­гли­бле­н­ня. Зріз має від­по­від­а­ти ді­а­ме­тру обра­них ва­ми свічок.

2

Аку­ра­тно чай­ною лож­кою ви­йміть ча­сти­ну м’яко­ті, щоб в апель­си­ні утво­ри­ло­ся за­гли­бле­н­ня для чай­ної сві­чки. Сік апель­си­на, що ви­ді­лив­ся, злий­те, а сам отвір ви­су­шіть па­пе­ро­ви­ми сер­ве­тка­ми.

3 Вста­но­віть чай­ну сві­чку в апель­син так, щоб во­на бу­ла щіль­но за­фі­ксо­ва­на. 4 Де­рев’яною па­ли­чкою зро­біть не­гли­бо­кі отво­ри в шкір­ці апель­си­на за кон­ту­ром пев­но­го ор­на­мен­ту. Якщо ви не мо­же­те на око при­мі­ти­ти май­бу­тній ор­на­мент, спро­буй­те по­пе­ре­дньо на­не­сти йо­го кон­ту­ри на шкур­ку апель­си­на ві­стрям де­рев’яної па­ли­чки — так, щоб він був ли­ше злег­ка по­мі­тним.

5 Встав­те в ко­жен отвір гво­зди­чки, ви­кла­да­ю­чи ви­га­да­ні ва­ми візерунки.

ЗІГРІЙТЕ ХОЛОДНІ ЗИ­МО­ВІ ВЕ­ЧО­РИ

НІЖНИМ ПО­ЛУМ’ЯМ І ТОН­КИ­МИ АРОМАТАМИ ОРИГІНАЛЬНИХ РІ­ЗДВЯ­НИХ

СВІЧОК.

1

5

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.