ХОВРАХИ

Zhinka - - Зоосвіт -

Ці ку­ме­дні гри­зу­ни з ве­ли­ки­ми очи­ма, ма­лень­ки­ми ву­шка­ми і ко­ро­тким хво­сти­ком з пер­ши­ми хо­ло­да­ми за­би­ва­ють зем­лею вхід до но­ри та на дев’ять мі­ся­ців укла­да­ю­ться «на зи­мо­вий від­по­чи­нок».

Ховрахи не впадають у спля­чку, во­ни з ко­гор­ти тва­рин, які пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні за­ці­пе­ні­н­ня що­най­дов­ше. Тем­пе­ра­ту­ра ті­ла гри­зу­нів у цей час

мо­же зни­зи­ти­ся до +1-2°C, а сер­це­би­т­тя ско­ро­ти­ти­ся до п’яти уда­рів на хви­ли­ну. Ди­во­ви­жно, але у та­ко­му ста­ні ховрахи мо­жуть «спа­ти» до пів­ро­ку. Їжі тварини не вжи­ва­ють, то­му за пе­рі­од хо­ло­дів втра­ча­ють до по­ло­ви­ни сво­єї ма­си. Про­ки­да­ю­ться гри­зу­ни на­ве­сні, а вже за кіль­ка днів у них по­чи­на­є­ться осо­бли­вий пе­рі­од — гін, на­стає по­ра роз­мно­же­н­ня.

Оль­га Го­ло­ве­цька

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.