Го­ту­є­мо ґрунт

Zhinka - - Дача - Ган­на Терн

Для ви­ро­щу­ва­н­ня розсади обов’яз­ко­во по­трі­бен сві­жий ґрунт — ста­ра зем­ля, у якій вже ро­сли кім­на­тні чи бал­кон­ні кві­ти не зго­ди­ться. Зро­би­ти су­міш суб­стра­ту са­мо­му мо­жна із ли­стя­ної та дер­но­вої зем­лі, пі­ску і пе­ре­гною (1:1:1:1).

Кві­ти, які стра­жда­ють від чор­ної ніж­ки (ай­стри, аге­ра­тум, ду­хмя­ний тю­тюн, ро­ти­ки, ло­бе­лія, ма­ті­о­ла, пе­ту­нія) для розсади по­тре­бу­ють осо­бли­во­го скла­ду суб­стра­ту: у су­міш обов’яз­ко­во вхо­дять дер­но­ва зем­ля, торф та пі­сок (3:1:1), а ось до­да­ва­ти пе­ре­гній за­бо­ро­не­но!

ВА­ЖЛИ­ВО! СА­МО­СТІЙ­НО ЗРОБЛЕНУ ҐРУНТОВУ СУ­МІШ НЕОДМІННО ПО­ТРІ­БНО ПРА­ВИЛЬ­НО ПІД­ГО­ТУ­ВА­ТИ ТА ПРОДЕЗІНФІКУВАТИ ПРОГРІВОМ У ДУХОВЦІ ПРИ 50°С ПРО­ТЯ­ГОМ ГО­ДИ­НИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.