З ре­да­кцій­ної по­шти

Zhinka - - Тема Номера - Ва­ле­рія Ши­ка­люк, Чер­ка­ська обл.

Від­чу­ва­є­ться, що жур­нал тво­рять са­ме жін­ки, адже ви так тон­ко ро­зу­мі­є­те, як ні­яко­во бу­ває на ду­ші. На­строю не­має, ні­чо­го не ра­дує, хан­дра під­кра­да­є­ться, а, втім, усе, зда­є­ться, нор­маль­но, як і зав­жди. Са­ме в та­ко­му ста­ні чи­та­ла ста­т­тю про по­шу­ки сво­го «я». І пер­ше, що зро­би­ла, ку­пи­ла і по­ча­ла ве­сти що­ден­ник. І ко­жно­го дня по­мі­чаю, що кра­ще ро­зу­мію свої ба­жа­н­ня — та­кі про­сті й до­сту­пні. І ко­жно­го дня те­пер зна­хо­джу при­від ра­ді­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.