ПРИНЦИПИ УСПІ­ШНОЇ ЖІН­КИ

Zhinka - - Персона -

1 Най­ва­жли­ві­ше — зба­гну­ти се­бе, прийня­ти і БУ­ТИ СО­БОЮ, а не ки­мось ін­шим. 2 ПОМИЛЯТИСЯ — НОР­МАЛЬ­НО. Як ще нав­чи­ти­ся но­во­му? 3 Не­нор­маль­но і не­пра­виль­но — не РО­БИ­ТИ ВИСНОВКІВ з по­ми­лок. 4 ТВОРИТИ МО­ЖЕ ли­ше той, хто СПОВНЕНИЙ сам. 5 Ба­га­тий ВНУТРІШНІЙ СВІТ — ЦЕ СКЛАДНА ПРАЦЯ, та тре­ба не лі­ни­тись її ро­би­ти. 6 Зав­жди ДБА­ТИ ПРО ТІЛО, бо втом­ле­не, не­кра­си­ве і хво­ре тіло — го­лов­ний во­рог ща­стя. 7 ЩА­СТЯ не бу­ває по­тім — тіль­ки ТУТ І ЗАРАЗ!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.