Ви­крій­ка

Ши­фо­но­ва блуз­ка ко­льо­ру фу­ксії — мо­дна обно­ва до ве­сни.

Zhinka - - Новела Про Побачення -

РОЗМІРИ:

46 (ОГ — 92 см) та 50 (ОГ — 100 см).

Дов­жи­на вздовж спин­ки близь­ко 66 см. Ру­кав 3/4, ко­ро­тший за стан­дар­тний на 13 см.

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

креп-ши­фон 1,7 м зав­шир­шки

145 см для обох роз­мі­рів; флі­зе­лін G 785; 9 ґу­дзи­ків.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКАНИНИ: лег­кі тканини для блу­зок, що м’яко дра­пі­ру­ю­ться.

ПАПЕРОВА ВИ­КРІЙ­КА: пе­ре­зня­ти де­та­лі ви­крій­ки. ПРИПУСКИ: на шви, по зрі­зах та на під­гин ни­зу — 1,5 см.

ХІД РО­БО­ТИ:

1 Пі­ло­чки та спин­ку при­зі­бра­ти по верх­ніх зрі­зах по­між по­зна­чка­ми-зі­ро­чка­ми. Ко­ке­тки пі­ло­чок при­ши­ти до пі­ло­чок, а ко­ке­тку спин­ки — до спин­ки. Припуски швів за­пра­су­ва­ти на ко­ке­тки. Ко­ке­тки ви­стро­чи­ти близь­ко до швів. 2 Ви­ко­на­ти пле­чо­ві шви. 3 Ру­ка­ва при­ши­ти до пі­ло­чок і спин­ки. З ко­жно­го бо­ку су­ціль­ною стро­чкою ви­ко­на­ти бо­ко­вий шов і ни­жній шов ру­ка­ва.

4 Ни­жні зрі­зи ру­ка­вів при­зі­бра­ти до дов­жи­ни ман­же­ти. Ко­жну ман­же­ту зши­ти у кіль­це. Ман­же­ти при­ши­ти до ни­жніх зрі­зів ру­ка­вів, припуски швів за­пра­су­ва­ти на ман­же­ти. Вну­трі­шні по­ло­вин­ки ман­жет ви­вер­ну­ти на ви­во­рі­тний бік, під­вер­ну­ти і при­ши­ти шва­ми при­ши­ва­н­ня.

5 При­пуск на під­гин ни­зу за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і на­стро­чи­ти на від­ста­ні 1 см. Зов­ні­шні де­та­лі пла­нок для за­стіб­ки при­ши­ти до зрі­зів бор­тів, припуски швів за­пра­су­ва­ти на план­ки.

6 Ко­су бей­ку (а) скла­сти уздовж, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну, і про­кла­сти стро­чку на від­ста­ні

3 мм від зги­ну. Припуски шва зрі­за­ти близь­ко до стро­чки. Бей­ку ви­вер­ну­ти, при­пра­су­ва­ти і роз­рі­за­ти на 9 рів­них ча­стин. Ко­жно­му від­різ­ку надати фор­ми пе­тлі та при­ме­та­ти кін­ці пе­тель до пе­ре­дньо­го зрі­зу при­ши­тої до пра­вої пі­ло­чки зов­ні­шньої де­та­лі план­ки за роз­мі­ткою. На внутрішній де­та­лі ко­жної план­ки за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік внутрішній зріз на ши­ри­ну 2 мм уздовж лі­нії шва.

РОЗКРІЙ:

1 – пі­ло­чка 2х

2 – ко­ке­тка пі­ло­чки 2х

3 – план­ка для за­стіб­ки 4х 4 – спин­ка зі зги­ном 1х

5 – ко­ке­тка спин­ки зі зги­ном 1х

6 – ру­кав 2х

7 – ко­мір зі зги­ном 2х

8 – стій­ка ко­мі­ра зі зги­ном 2х а) ко­са бей­ка для 9 на­ві­сних пе­тель зав­довж­ки 45 см і зав­шир­шки 3 см ра­зом із при­пу­ска­ми. б) 2 ман­же­ти зав­довж­ки 25 см і зав­шир­шки 4 см, у го­то­во­му ви­гля­ді 2 см. Про­клад­ка: див. план роз­клад­ки.

ПЛАН РОЗ­КЛАД­КИ

Креп-ши­фон зав­шир­шки 145 см Тка­ни­ну скла­сти удвоє, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну. Ко­су бей­ку (а) ви­кро­ї­ти в остан­ню чер­гу з роз­кла­де­но­го в один шар кла­птя тканини. Вну­трі­шні де­та­лі пла­нок на­кла­сти на вже при­ши­ті зов­ні­шні де­та­лі ли­цьо­вим бо­ком до ли­цьо­во­го бо­ку і зши­ти пе­ре­дні та ни­жні зрі­зи. План­ки ви­вер­ну­ти, вну­трі­шні краї пла­нок при­ме­та­ти і з ли­цьо­во­го бо­ку блуз­ки про­кла­сти стро­чки то­чно у шви при­ши­ва­н­ня пла­нок.

7 Ко­мір зі стій­кою. Де­та­лі ко­мі­ра скла­сти ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми і зши­ти зов­ні­шні зрі­зи. Ко­мір ви­вер­ну­ти, при­пра­су­ва­ти та ви­стро­чи­ти у край. Де­та­лі стой­ки скла­сти ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми, про­клав­ши між їхні­ми верх­ні­ми зрі­за­ми ко­мір. Зши­ти пе­ре­дні і верх­ні зрі­зи стій­ки, по­чав­ши й за­кін­чив­ши стро­чку то­чно бі­ля лі­нії шва вши­ва­н­ня і при­хо­плю­ю­чи ко­мір. Стій­ку ви­вер­ну­ти. Зов­ні­шню де­таль стій­ки вши­ти у гор­ло­ви­ну. Припуски шва за­пра­су­ва­ти на стій­ку. Вну­трі­шню де­таль стій­ки під­вер­ну­ти і при­ме­та­ти швом вши­ва­н­ня. Зов­ні­шню де­таль стій­ки ви­стро­чи­ти близь­ко до шва вши­ва­н­ня.

8 На план­ку лі­вої пі­ло­чки при­ши­ти ґу­дзи­ки у від­по­від­них до на­ві­сних пе­тель мі­сцях, при цьо­му пе­ре­дні краї пла­нок ма­ють збі­га­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.