ПСИХОЛОГИ ЗА­СТЕ­РІ­ГА­ЮТЬ

Zhinka - - Побутові Поради -

Спе­ці­а­лі­сти за­бо­ро­ня­ють бра­ти у ліж­ко не тіль­ки но­ут­бу­ки і план­ше­ти, а й на­віть смар­тфон! Бла­ки­тне сві­тло екра­нів га­дже­тів по­ру­шує при­ро­дні ци­кли сну і не­спа­н­ня, а якщо ви ще й по­чне­те від­по­від­а­ти на еле­ктрон­ні ли­сти і по­ві­дом­ле­н­ня у со­цме­ре­жах, не че­кай­те, що пі­сля цьо­го Мор­фей від­ра­зу ж прийме вас у обійми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.