А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Zhinka - - Зоосвіт - Оль­га Го­ло­ве­цька

МА­ЛЮ­НОК НА ПАНЦИРІ рав­ли­ка змі­ню­є­ться за­ле­жно від йо­го ра­ціо­ну.

У АНГЛІЇ є спе­ці­аль­ний за­кон, що за­бо­ро­няє ви­пу­ска­ти афри­кан­ських рав­ли­ків у при­ро­ду.

МО­ЗОК РАВ­ЛИ­КІВ роз­ді­ле­ний на чо­ти­ри се­кції, зав­дя­ки цьо­му, на­го­ло­шу­ють уче­ні, мо­лю­ски зда­тні ми­сли­ти і при­йма­ти рі­ше­н­ня, ана­лі­зу­ю­чи свій життєвий до­свід.

АФРИКАНСЬКІ

РАВЛИКИ — гер­ма­фро­ди­ти, як і всі на­зем­ні че­ре­во­но­гі мо­лю­ски.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.