АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПО­СІБ

Zhinka - - Дача -

Пі­ді­йде най­більш по­си­дю­чим і пра­цьо­ви­тим кві­тни­ка­рям та ста­не у при­го­ді, ко­ли на­сі­н­ня обмаль чи потрібна зов­сім не­зна­чна кіль­кість розсади (на­при­клад, на один-два ва­зо­ни):

Висипте вміст па­ке­ти­ка на аркуш паперу, ві­зьміть зу­бо­чис­тку та, зво­ло­жив­ши її кін­чик, тор­кні­ться будь-якої на­сі­нин­ки — во­на від­ра­зу ж при­ли­пне до ві­стря, і то­му її до­сить лег­ко мо­жна бу­де пе­ре­мі­сти­ти в ґрунт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.