Во­до­лій

Zhinka - - Астропрогноз -

Кра­щим за­сто­су­ва­н­ням но­вих умінь і зді­бно­стей для вас бу­де са­мо­ро­з­ви­ток, тож при­свя­тіть цей мі­сяць про­фе­сій­но­му зро­стан­ню. Лю­тий обі­цяє і роз­квіт ко­ха­н­ня: ті, хто до­сі не має па­ри, отри­ма­ють шанс на сер­йо­зні три­ва­лі сто­сун­ки, а сі­мей­ні — на­со­ло­дя­ться ро­ман­ти­кою!

+ 4, 6, 9, 12, 14, 17, 21, 27

3, 14, 16–17, 23, 26

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.