Скор­піон

Zhinka - - Астропрогноз -

Ви мо­же­те роз­сла­би­ти­ся і про­сто за­йма­ти­ся зви­чни­ми спра­ва­ми: мі­сяць для вас бу­де спо­кій­ним і ста­біль­ним у всіх сфе­рах. Сі­мей­ні Скор­піо­ни на­со­ло­джу­ва­ти­му­ться домашнім за­ти­шком, а оди­на­ки про­дов­жать по­шу­ки дру­гої по­ло­вин­ки, які, до ре­чі, ма­ють бу­ти успі­шни­ми! При­ді­літь час спор­ту.

+ 4, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 27

7, 11, 16, 17, 21

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.