Стрі­лець

Zhinka - - Астропрогноз -

По­кро­ви­тель­ка Стріль­ців — Ве­не­ра — до­кла­де зу­силь, аби за­без­пе­чи­ти сво­їм пі­до­пі­чним ща­стя в осо­би­сто­му жит­ті. На вас че­ка­ють до­ле­но­сні зу­стрі­чі й ро­ман­ти­чні сі­мей­ні ве­чо­ри. А ось сфе­ра фі­нан­сів по­тре­бу­ва­ти­ме за­оща­дли­во­сті й зва­же­но­сті у ви­тра­тах.

+ 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 26

4, 14, 16, 20, 27

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.