Лев

Zhinka - - Астропрогноз -

На по­ча­тку мі­ся­ця ви за­вер­ши­те всі роз­по­ча­ті ще у сі­чні спра­ви, на­віть по­при від­чу­т­тя стра­шен­ної вто­ми. А по­тім знай­діть час для від­по­чин­ку: вам по­трі­бні но­ві вра­жа­н­ня і при­єм­ні емо­ції. Ба­жа­но ви­ру­ши­ти у не­ве­ли­чку по­до­рож з ко­ха­ним — вам можуть зро­би­ти про­по­зи­цію!

+ 3, 5, 8, 11, 15, 19, 27

1, 9, 16, 21, 25

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.