Овен

Zhinka - - Астропрогноз -

За­зви­чай по­хму­рий лю­тий бу­де для вас за­га­лом по­зи­тив­ним — ви від­чу­ва­ти­ме­те до­ста­тньо енер­гії і сил, аби по­до­ла­ти будь-які не­га­ра­зди. Від­кри­ю­ться пер­спе­кти­ви про­фе­сій­но­го зро­ста­н­ня. Вда­лий час для пла­ну­ва­н­ня ва­гі­тно­сті. І го­лов­не — не по­водь­те­ся над­то ім­пуль­сив­но!

+ 3, 11, 13, 24, 27

4, 8, 9, 16, 22, 23

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.