КУРЯЧЕ ФІ­ЛЕ, за­пе­че­не у парм­ській шин­ці

Іде­аль­на гар­мо­нія сма­ко­вих ню­ан­сів

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

75 г пе­че­риць 1 не­ве­ли­ка ци­бу­ли­на 2 не­кру­пних ку­ря­чих фі­ле 4 ски­бо­чки парм­ської шин­ки по 0,5 ч. ложки су­ше­но­го че­бре­цю і роз­ма­ри­ну 2 гі­ло­чки сві­жої се­ле­ри сіль і чор­ний ме­ле­ний пе­рець за сма­ком 2 ст. ложки ра­фі­но­ва­ної олії

1 Пе­че­ри­ці на­рі­за­ти тон­ки­ми пла­сти­на­ми. Ци­бу­лю тон­ко на­ша­тку­ва­ти і спа­се­ру­ва­ти в 1 ст. лож­ці олії. Додати на­рі­за­ні гри­би, ще 1 ст. лож­ку олії та об­сма­жи­ти, по­мі­шу­ю­чи, впро­довж 3 хв. При­пра­ви­ти аро­ма­тни­ми тра­ва­ми, сі­л­лю і пер­цем і по­три­ма­ти на слаб­ко­му во­гні ще 1 хв. 2 У ку­ря­чо­му фі­ле го­стрим но­жем зро­би­ти збо­ку на­дріз у ви­гля­ді ки­шень­ки, на­пов­ни­ти йо­го гри­бною на­чин­кою. По­со­ли­ти й по­пер­чи­ти за сма­ком. Ко­жне фі­ле огор­ну­ти дво­ма ски­бо­чка­ми шин­ки, вклав­ши сві­жу гі­ло­чку се­ле­ри, і по­мі­сти­ти на де­ко. За­пі­ка­ти до 30 хв. за тем­пе­ра­ту­ри 180°С.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.