СА­ЛАТ з тун­цем

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

кон­сер­ви

«Ту­нець в олії» (80-100 г) 150 г го­то­вої су­мі­ші са­ла­тно­го ли­стя 2 пе­ре­пе­ли­них яй­ця 4 то­ма­ти-че­рі 2 ст. ложки олив­ко­вої олії 2 ст. ложки де­лі­ка­тної гір­чи­ці 1 ст. лож­ка ли­мон­но­го со­ку

1 ч. лож­ка ме­ду

1

Пе­ре­пе­ли­ні яй­ця від­ва­ри­ти впро­довж 2-3 хви­лин (пі­сля за­ки­па­н­ня), осту­ди­ти в хо­ло­дній во­ді й очи­сти­ти. Роз­рі­за­ти ко­жне на 4 ча­сто­чки. 2

По­мі­до­ри ви­ми­ти, об­су­ши­ти і роз­рі­за­ти нав­піл. 3

Кон­сер­ви від­кри­ти, олію зли­ти в окре­му єм­ність (мо­же зго­ди­ти­ся для при­го­ту­ва­н­ня ін­шої стра­ви). Фі­ле тун­ця ви­кла­сти в ми­ску і роз­ді­ли­ти на ве­ли­кі ча­сто­чки.

4 У ми­ску додати ви­ми­те й об­су­ше­не са­ла­тне ли­стя, на­рі­за­ні

по­мі­до­ри і яй­ця. Усе аку­ра­тно пе­ре­мі­ша­ти. 5 Олив­ко­ву олію, гір­чи­цю, сік ли­мо­на і сві­тлий мед ре­тель­но зби­ти в окре­мій єм­но­сті — са­ла­тна за­прав­ка го­то­ва. 6

Са­лат роз­кла­сти по пор­цій­них та­ріл­ках і по­ли­ти за­прав­кою пе­ред по­да­чею.

Про­сто, швид­ко і сма­чно

10 хв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.