ГРУ­ШІ, за­пе­че­ні з жу­рав­ли­ною і го­рі­ха­ми

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

2 гру­ші (ба­жа­но твер­дих зи­мо­вих сор­тів) очи­ще­ні ядра 2-х во­ло­ських го­рі­хів 4 ст. ложки ягід жу­рав­ли­ни 2 ч. ложки ме­ле­ної ко­ри­ці 4 ст. ложки ко­ри­чне­во­го цукру

1 Гру­ші обми­ти і роз­рі­за­ти уздовж нав­піл. Аку­ра­тно но­жем ви­рі­за­ти на­сі­н­ня, зро­бив­ши не­ве­ли­ке за­гли­бле­н­ня в цен­трі для на­чин­ки.

2

Го­рі­хи дрі­бно по­сі­кти (але не до кри­хти), додати по­пе­ре­дньо обми­ті й про­су­ше­ні 2 ст. ложки жу­рав­ли­ни, цу­кор і ко­ри­цю. Все аку­ра­тно змі­ша­ти. 3 Го­то­вою на­чин­кою на­пов­ни­ти се­ре­дин­ки пло­дів. Гру­ші ви­кла­сти в не­гли­бо­ку фор­му для ви­пі­ка­н­ня і по­ста­ви­ти в ро­зі­грі­ту до 175°С ду­хов­ку на 15-20 хв. Го­тов­ність груш ви­зна­ча­ють за м’які­стю м’яко­ті.

4

Гру­шам да­ти тро­хи охо­ло­ну­ти і по­да­ва­ти, при­кра­сив­ши сві­жи­ми яго­да­ми.

25 хв. Де­серт для справ­жніх гур­ма­нів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.