СВІ­ЖІ ОВО­ЧІ та фе­та

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Zhinka - - Смачного! -

1 чер­во­ний со­лод­кий пе­рець 1 огі­рок 2 то­ма­ти 75 г м’яко­го си­ру фе­та

50 г чор­них ма­слин без кі­сто­чки 1 ст. лож­ка тем­но­го баль­за­мі­чно­го оцту

2 ст. ложки олив­ко­вої олії 1 ч. лож­ка ме­ду сіль і чор­ний ме­ле­ний пе­рець

1

Пе­рець, огі­рок і то­ма­ти кру­пно на­рі­за­ти. Лук очи­сти­ти і на­ша­тку­ва­ти вузь­ки­ми кіль­ця­ми (за ба­жа­н­ня за­ма­ри­ну­ва­ти). Ово­чі ви­кла­сти у гли­бо­ку ми­ску. 2

В окре­мій єм­но­сті змі­ша­ти оцет, мед, олив­ко­ву олію, сіль і пе­рець за сма­ком і ре­тель­но зби­ти до одно­рі­дно­сті. 3

Фе­ту роз­ла­ма­ти ру­ка­ми на кру­пні шма­то­чки і ра­зом з ма­сли­на­ми додати до ово­чів. За­пра­ви­ти при­го­тов­ле­ним со­усом і аку­ра­тно пе­ре­мі­ша­ти пе­ред са­мою по­да­чею на стіл.

Са­лат, який на­га­дає про лі­то. 20 хв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.