Ве­сня­на БРУСКЕТА

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПОТРІБНІ:

3,5 ч. лож­ки олив­ко­вої олії Extra Virgin 6 ски­бо­чок бі­ло­го хлі­ба

100 г то­ма­тів-че­рі

200 г сві­жо­го го­ро­шку

150 г м’яко­го ко­зя­чо­го си­ру 3 ст. лож­ки апель­си­но­вих кон­фі­ту­рів су­ше­ні кві­ти во­ло­шки або будь-які їстів­ні для де­ко­ру (за ба­жа­н­ня)

1 Ски­бо­чки хлі­ба під­рум’яни­ти на ро­зі­грі­тій ско­во­ро­ді-гриль, тро­хи зма­стив­ши з обох бо­ків олив­ко­вою олі­єю. Якщо не­має ско­во­ро­ди-гриль, мо­жна під­рум’яни­ти шма­то­чки хлі­ба у то­сте­рі без використання 2 олії. У ка­стру­лі до­ве­сти до ки­пі­н­ня воду, щоб від­ва­ри­ти го­ро­шок. Ви­кла­сти го­ро­шок, про­ва­ри­ти 1 хв., від­ки­ну­ти на дру­шляк і про­су­ши­ти. 4 роз­рі­за­ти ко­жну на ча­стин­ки. Ви­кла­сти хліб­ці на ку­хон­ну до­шку чи на та­ріль, зма­сти­ти ко­жен шма­то­чок ко­зя­чим си­ром, роз­кла­сти звер­ху го­ро­шок, ча­стин­ки то­ма­тів і шма­то­чки си­ру. У ма­лень­кій ми­сці змі­ша­ти 2,5 ст. лож­ки олії, що ли­ши­ла­ся, кон­фі­ту­ри, сіль і пе­рець до сма­ку. За по­тре­би до­да­ти трі­шки води, щоб за­прав­кою лег­ко бу­ло збриз­ка­ти хліб­ці, і при­сма­чи­ти бру­ске­ти. По­си­па­ти звер­ху, за ба­жа­н­ня, їстів­ни­ми квітами.

ПІКАНТНА

ГІРКОТА АПЕЛЬ­СИ­НО­ВИХ

КОН­ФІ­ТУ­РІВ ЧУДОВО

ПО­ЄД­НУ­Є­ТЬСЯ З НІЖНОЮ ТЕКСТУРОЮ ТА ДЕЛІКАТНИМ СМА­КОМ КО­ЗЯ­ЧО­ГО СИ­РУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.