СИГНАЛИ SOS

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

При не­на­ле­жно­му до­гля­ді ро­сли­на мо­же хво­рі­ти:

1 Тем­ні пля­ми з’являються на ли­сті при за­низь­ких тем­пе­ра­ту­рах.

2 Улі­тку ли­стя ан­ту­рі­у­ма жов­тіє і со­хне від опі­ків під пря­мим со­ня­чним промінням, а взим­ку — від бра­ку сві­тла.

3 Ро­сли­на довго не за­цві­та­ти­ме че­рез не­ста­чу по­жив­них ре­чо­вин або якщо її по­са­ди­ли у за­над­то про­сто­рий гор­щик.

4 Ли­стя чор­ніє на кін­чи­ках, якщо у ґрун­ті є на­дли­шок со­лей каль­цію — слід пе­ре­са­ди­ти ро­сли­ну у но­ву зем­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.