ВІЗЬМІТЬ ДО УВА­ГИ!

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

Усі ча­сти­ни ан­ту­рі­у­ма отруй­ні! Йо­го сік ви­кли­кає по­дра­зне­н­ня у ра­зі кон­та­кту зі шкі­рою, а при по­па­дан­ні все­ре­ди­ну — хар­чо­ві роз­ла­ди. Обов’яз­ко­во мий­те ру­ки пі­сля до­гля­ду за ро­сли­ною!

По­ві­тря­ні ко­ре­ні на стов­бу­рі ро­сли­ни для під­три­ма­н­ня ви­со­кої во­ло­го­сті мо­жна лег­ко при­си­па­ти ґрун­том або обмо­та­ти мо­хом сфа­гну­мом.

Об­при­ску­ва­ти ро­сли­ни слід най­дрі­бні­шим роз­пи­лю­ва­чем, щоб до но­чі ли­стя пов­ні­стю об­со­хло.

Щоб сти­му­лю­ва­ти цві­ті­н­ня, антуріум са­джа­ють у тро­хи за­ті­сний для ньо­го гор­щик, а для фор­му­ва­н­ня бі­чних па­го­нів з ме­тою роз­мно­же­н­ня — у де­що шир­ший, ніж по­трі­бно.

Ан­ту­рі­у­му з кру­пним де­ко­ра­тив­ним ли­стям мо­же зна­до­би­ти­ся опо­ра для під­трим­ки важ­ких сте­бел.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.