У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

Zhinka - - Дозвілля -

Са­ме у квітні по­дих ве­сни стає справ­ді від­чу­тним: зем­ля повниться енер­гі­єю сон­ця, при­ро­да від­нов­лює сили пі­сля зимового сну — і жи­т­тя на­би­рає обер­тів... Усе це ми спри­йма­є­мо як зви­чні ре­чі, на­віть не усві­дом­лю­ю­чи, на­скіль­ки на­ше вла­сне здоров’я й са­мо­по­чу­т­тя за­ле­жать від здоров’я дов­кі­л­ля...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.