10 ПРО­СТИХ ВІДПОВІДЕЙ

Zhinka - - Персона -

1 Ро­бо­та ЩО НА­СТРІЙ? Ба­га­тю­ща ЩО ПІДНІМАЄ ВАС в майстерні. НА­ДИ­ХАЄ? укра­їн­ська ВАМ при­ро­да. 2 3 Часу: ЧО­ГО щой­но ВАМ БРА­КУЄ? по­чав­ся ра­нок п’ятни­ці... по­не­діл­ка — і вже ве­чір 4 ЩО У СТОСУНКАХ? ЦІНУЄТЕ ПО­НАД УСЕ

До­ві­ру, щи­рість і лю­бов.

5 ЧО­ГО БОЇТЕСЯ?

Са­мо­тно­сті.

6 ЩО ЦІНУЄТЕ В СО­БІ?

Са­мо­кри­ти­чність, прагнення роз­ви­ва­ти­ся і пра­цю­ва­ти над собою ду­хов­но. 7 ЩО Б ВИ БАЖАЛИ ЗМІ­НИ­ТИ В СО­БІ?

Ста­ти більш ор­га­ні­зо­ва­ною. 8 ПРО­ФЕ­СІЙ­НІ ПРИН­ЦИ­ПИ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС ПРІОРИТЕТОМ? Чесність і якість — щоб не бу­ло со­ром­но за свою роботу.

9 ЧИ ВІРИТЕ В ДИ­ВА?

Обов’яз­ко­во! 10 ВА­ША ЗАПОВІТНА МРІЯ?

Вті­ли­ти все, що за­ду­ма­ла...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.