При­ро­дність у дрі­бни­чках

Ку­лон та бра­слет, Fafirochka Jewelry Flower

Zhinka - - Мода -

На­віть якщо фло­ри­сти­чні прин­ти вас не над­то на­ди­ха­ють, від ори­гі­наль­них «кві­тко­вих» аксе­су­а­рів від­мов­ля­ти­ся не вар­то. У світі, де па­ну­ють те­хно­ло­гії й еле­ктро­ні­ка, та­кі при­ро­дні та ми­лі дрі­бни­чки ство­рю­ва­ти­муть со­ня­чний на­стрій на весь день. Під­кре­сли­мо, що за­лу­ча­ти одра­зу весь «кві­тко­вий ар­се­нал» свого ко­мо­да не слід: один-два ви­ра­зні акцен­ти бу­дуть більш по­мі­тни­ми, осо­бли­во на глад­ко­му фо­ні.

Ре­мінь і го­дин­ник, ZIZ Ри­ди­кюль «Піон», Sakhro Чо­хли для те­ле­фо­на, Dreamco Кра­ва­тка, FARNEY Сум­ка «AURORA» зі смо­лою

й оку­ля­ри, BLACKWOOD

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.