Ло­со­се­вий мус

Zhinka - - Смачного! -

Як за­ку­ску про­по­ную до­да­ти до свя­тко­во­го ме­ню на Ве­лик­день ні­жний кре­мо­вий мус із ло­со­ся. По­да­ва­ти йо­го мо­жна окре­мо або ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як па­сту для ка­на­пе, на­чин­ку. Я ро­блю так, як у Фран­ції: на­чи­няю му­сом не­со­лод­кі про­фі­тро­лі!

ВАМ ПОТРІБНІ:

250 г фі­ле ло­со­ся 100 г вер­шко­во­го си­ру 1 чер­во­на ци­бу­ли­на 4 гі­ло­чки че­бре­цю ли­мон­ний сік сіль і сві­жо­зме­ле­ний чор­ний пе­рець

1 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 170°С. Фі­ле ло­со­ся гар­но про­ми­ти, об­су­ши­ти і зро­би­ти гли­бо­кі на­дрі­зи у кіль­кох мі­сцях.

2 По­кла­сти на де­ко фоль­гу. Ви­кла­сти фі­ле, при­сма­чи­ти сі­л­лю та пер­цем, збриз­ка­ти ли­мон­ним со­ком. По­рі­за­ти ци­бу­ли­ну кіль­ця­ми і роз­кла­сти звер­ху. Гі­ло­чки че­бре­цю роз­ді­ли­ти ру­ка­ми на шма­то­чки і по­си­па­ти ло­сось.

3 За­гор­ну­ти фі­ле у фоль­гу та за­пе­кти в ду­хов­ці впродовж 20 хв. Да­ти ви­сти­гну­ти.

4 Зби­ти у блен­де­рі до одно­рі­дно­сті го­то­ве фі­ле з вер­шко­вим си­ром. По­ста­ви­ти в хо­ло­диль­ник мі­ні­мум на 30 хв.

По­да­ва­ти ло­со­се­вий мус мо­жна як окре­му за­ку­ску, у тар­та­ле­тках з кре­ве­тка­ми, ікрою, на шма­то­чках огір­ка, ово­че­вих чі­псах, мо­жна фар­ши­ру­ва­ти ним яй­ця, на­ма­зу­ва­ти на ка­на­пе, кре­ке­ри чи кру­то­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.