15 ПРОСТИХ ВІДПОВІДЕЙ

Zhinka - - Зірка -

1 ЩО ПІДНІМАЄ ВАМ НАСТРІЙ? Со­ня­чний ра­нок і спів пта­шок.

2 ЩО ВАС НАДИХАЄ? Донь­ка і за­ня­т­тя йо­гою.

3 ЧОГО ВАМ БРАКУЄ? Мо­ря і віль­но­го ча­су.

4 З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ВАШ ДЕНЬ? З ка­ви. І «Сні­дан­ку з 1+1».

5 ЩО ЦІНУЄТЕ ПО­НАД УСЕ У СТОСУНКАХ? До­ві­ру.

6 ЧОГО БОЇТЕСЯ? Хво­роб близь­ких.

7 УЛЮБЛЕНА СТРАВА? Лю­блю сма­чну їжу в прин­ци­пі. Біль­ше ри­бу.

8 УЛЮБЛЕНИЙ ВІД­ПО­ЧИ­НОК? Гір­ські ли­жі або пла­ва­н­ня.

9 УЛЮБЛЕНА КНИГА? Не маю одні­єї! Чи­таю під настрій.

10 ПРОФЕСІЙНІ ПРИНЦИПИ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС ПРІОРИТЕТОМ? Щи­рість, че­сність, со­лі­дар­на від­по­від­аль­ність.

11 ЩО НАЙ­БІЛЬ­ШЕ ЦІНУЄТЕ В ЛЮДЯХ? До­бро­ту.

12 ЩО ЦІНУЄТЕ В СО­БІ? На­ма­га­юсь ці­ну­ва­ти се­бе всю ціл­ком і не «роз­би­ра­ти» на ча­стин­ки.

13 ЩО Б ВИ БАЖАЛИ ЗМІ­НИ­ТИ В СО­БІ? Уже яка є. Ні­чо­го б не мі­ня­ла.

14 ЧИ ВІРИТЕ В ДИВА? Так!

15 ВАША ЗАПОВІТНА МРІЯ? Заповітна — не для ши­ро­ко­го за­га­лу. Не мо­жу та­ким по­ді­ли­тись...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.