6 Бе­рет

Zhinka - - Мода -

Один і той са­мий бе­рет мо­жно но­си­ти у рі­зні спосо­би, ва­рі­ю­ю­чи фі­наль­ні

обра­зи. Пев­не, це єди­ний головний убір, який па­сує чи не до будь-яко­го ти­пу облич­чя та за­чі­ски.

Сти­лі­сти за­пев­ня­ють, що бе­рет гар­мо­ній­но по­єд­ну­є­ться з усі­ма сти­ля­ми одя­гу. До то­го ж, і йо­го мо­де­лей —

без­ліч.

Covernumberone

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.