ВІД­ПО­ВІДІ НА ЧАЙНВОРД ЗІ С. 51:

Zhinka - - Викрійка -

1. Ла­стів­ка. 2. Аква­рі­ум. 3. Мо­тан­ка. 4. Астро­лог. 5. Гар­буз. 6. За­по­ріж­жя. 7. Яро­слав. 8. Вер­ба. 9. Апель­син.

10. Не­ді­ля. 11. Яструб. 12. Бар­ві­нок. 13. Ке­тчуп. 14. Пи­сан­ка. 15. Аскольд. 16. Де­те­ктив. 17. Ві­нок. 18. Ка­штан. 19. Не­стай­ко. 20. Острів. 21. Ве­ло­си­пед. 22. Драп. 23. Па­ска. 24. Асфальт. 25. Трап. 26. Піст. 27. Тро­лей­бус. 28. Ско­во­ро­да. 29. Ара­хіс. 30. Свя­то­слав. 31. Ве­снян­ка. 32. Абри­кос. 33. Сме­та­на. 34. Ар­хе­о­лог. 35. Го­вер­ла. 36. Ака­ція. 37. Яр­ма­рок. 38. «Ко­бзар».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.