СМАЧНОГО!

Zhinka - - Тема Номера -

Чим про­по­ну­ють роз­го­ві­ти­ся у рі­зних кра­ї­нах

З НАСТАННЯМ ВЕ­ЛИ­КО­ДНЯ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ВЕ­ЛИ­КИЙ ПІСТ І ПОЧИНАЄТЬСЯ ТИ­ЖДЕНЬ СВЯТКУВАНЬ І РО­ДИН­НИХ ЧАСТУВАНЬ. ЧИМ ПРО­ПО­НУ­ЮТЬ РОЗ­ГО­ВІ­ТИ­СЯ ТА ЩО ПОДАЮТЬ ДО СТОЛУ В КРА­Ї­НАХ ЄВ­РО­ПИ — НА­ША КУЛІНАРНА МАНДРІВКА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.