БАРАНЯЧА НІЖКА в апель­си­но­во­му ма­ри­на­ді

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПОТРІБНІ:

1 бараняча ніжка ва­гою 1 кг 50 г ме­ду 40 г гір­чи­ці (кра­ще фру­кто­вої) 70 мл олив­ко­вої олії 120 мл чер­во­но­го на­пів­со­лод­ко­го ви­на 2 гі­ло­чки свіжого роз­ма­ри­ну сік 0,5 ли­мо­на сік 1 апель­си­на сіль та пе­рець до сма­ку 1 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 180°С. Ба­ра­ня­чу ніж­ку ре­тель­но про­ми­ти, об­чи­сти­ти від плі­вок і зрі­за­ти жир, по­тім про­су­ши­ти.

2 Ви­кла­сти ніж­ку у фор­му для за­пі­ка­н­ня, по­ли­ти олив­ко­вою олі­єю та ру­ка­ми ре­тель­но втер­ти олію по всій по­верх­ні ніж­ки, щоб м’ясо до­бре про­ся­кло.

3 Мі­ксе­ром зби­ти окре­мо мед з гір­чи­цею, ви­ном та ци­тру­со­ви­ми со­ка­ми. По­ли­ти со­усом ніж­ку, при­сма­чи­ти звер­ху сі­л­лю та пер­цем. Ви­кла­сти на ніж­ку роз­ма­рин

і по­ста­ви­ти фор­му в ду­хов­ку. Про­тя­гом за­пі­ка­н­ня ча­сто по­ли­ва­ти ніж­ку со­усом, який утво­рю­є­ться на дні фор­ми, щоб во­на під­рум’яни­ла­ся та не під­го­рі­ла.

4 Че­рез 1 год. змен­ши­ти тем­пе­ра­ту­ру до 160°С і за­пі­ка­ти м’ясо ще про­тя­гом при­бли­зно 1 год. — до го­тов­но­сті.

5 Пе­ред по­да­чею ви­кла­сти на та­ріль, по­ли­ти со­усом і прикрасити гі­ло­чка­ми свіжого роз­ма­ри­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.