Елі­за­бет Ґіл­берт.

«При­ро­да всіх ре­чей» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва).

Zhinka - - Дозвілля -

Історія ге­ро­ї­ні — це при­стра­сна і за­хо­пли­ва мандрівка люд­сько­го ро­зу­му, спро­ба по­ясни­ти суть усьо­го на сві­ті і до­слі­джу­ва­ти йо­го по­при не­вті­ле­ні ба­жа­н­ня та роз­би­те сер­це. Ал­мі Віт­те­кер має го­стрий до­пи­тли­вий ро­зум та нев­га­си­му ці­ка­вість до нав­ко­ли­шньо­го сві­ту, які ста­ють її жит­тє­ви­ми до­ро­го­вка­за­ми в епо­ху на­у­ко­вих екс­пе­ди­цій. Ро­ман для при­хиль­ниць які­сної жі­но­чої про­зи. «У Все­сві­ті є ви­щий ро­зум, який пра­гне возз’єд­на­ти­ся з на­ми. І цей ви­щий ро­зум хо­че, щоб ми йо­го пі­зна­ли. Він за­кли­кає нас».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.