КІМ­НА­ТИ

Zhinka - - Побутові Поради -

КОРИЦЯ — при­ро­дний аро­ма­ти­за­тор. Її за­пах ство­рює в до­мі спо­кій­ну за­ти­шну і до­бро­зи­чли­ву атмо­сфе­ру. Роз­став­те у кім­на­ті не­ве­ли­кі де­ко­ра­тив­ні єм­но­сті із 2-3 ст. лож­ка­ми по­ро­шку ко­ри­ці, і від­чу­є­те її при­єм­ний со­лод­кий аро­мат. Іде­аль­но, ко­ли че­ка­є­те на го­стей.

ВА­ЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЯ­ГУ до­по­мо­же зня­ти пил і з де­лі­ка­тних аба­жу­рів на лю­страх, тор­ше­рах, ні­чни­ках.

ОСВІЖІТЬ МАТРАЦ ХАРЧОВОЮ СОДОЮ. По­си­пте нею по­верх­ню ма­тра­цу та ли­шіть на кіль­ка го­дин, а по­тім ре­тель­но ви­чи­стіть пи­ло­со­сом.

ЛАТЕКСНІ РУКАВИЦІ кра­ще за будь-який пи­ло­сос при­бе­руть ворс до­ма­шніх улю­блен­ців з текс­тиль­ної об­бив­ки м’яких ме­блів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.