Ме­то­ди­ка са­мо­об­сте­же­н­ня

Zhinka - - Здоров’я -

1

Огляньте пе­ред дзер­ка­лом фор­му гру­дей, зов­ні­шній ви­гляд шкі­ри та со­сків.

2

Пі­дні­міть ру­ки до­го­ри та огляньте свої гру­ди спо­ча­тку спе­ре­ду, по­тім з обох бо­ків.

3

У по­ло­жен­ні сто­я­чи об­стеж­те по чер­зі гру­ди, на­дав­лю­ю­чи трьо­ма се­ре­дні­ми паль­ця­ми ру­ки. По­чніть з верх­ньої чвер­ті — тка­ни­на тут за­зви­чай щіль­ні­ша, да­лі про­су­вай­те­ся за го­дин­ни­ко­вою стріл­кою.

4

Сти­сніть ко­жен со­сок окре­мо між ве­ли­ким та вка­зів­ним паль­ця­ми. По­ди­ві­ться, чи не ви­ді­ля­є­ться рі­ди­на.

5

Про­довж­те об­сте­же­н­ня ле­жа­чи — зно­ву по колу, ко­жну чверть по чер­зі.

6

Про­щу­пай­те паль­ця­ми лім­фо­ву­зли у обла­сті пахв.

Рак

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.