СМАЧНОГО!

Го­ту­є­мо сюр­приз для ма­ми...

Zhinka - - ЖІНКА -

З ПРИГОТУВАННЯМ ЦИХ СТРАВ ДО СВЯ­ТКО­ВО­ГО СТО­ЛУ НА ДЕНЬ МА­ТЕ­РІ ВПОРАЄТЬСЯ НА­ВІТЬ ДИ­ТИ­НА! ВІД ТА­ТА ЗНА­ДО­БИ­ТЬСЯ

ЛИШ НЕЗНАЧНА ДОПОМОГА З ПЛИТОЮ ТА ДУХОВКОЮ.

1 кг ку­ря­чо­го фі­ле 4 се­ре­дні кар­то­пли­ни

200 г мо­ро­же­них ли­си­чок 300 г мо­ло­дої ква­со­лі (ло­па­ток)

2 ст. лож­ки олив­ко­вої олії 2 ст. лож­ки ді­жон­ської гір­чи­ці 3 ст. лож­ки бі­ло­го кун­жу­ту 1 ст. лож­ка на­рі­за­но­го сві­жо­го або 1 ч. лож­ка су­ше­но­го ли­стя че­бре­цю сіль та сві­жо­зме­ле­ний чор­ний пе­рець до сма­ку

Ко­жне фі­ле ви­ми­ти й роз­рі­за­ти на 2-3 ве­ли­кі шма­тки. Кар­то­плю очи­сти­ти, на­рі­за­ти се­ре­дні­ми шма­то­чка­ми. Ло­па­тки мо­ло­дої ква­со­лі роз­рі­за­ти на ча­сто­чки.

Ли­си­чки від­ва­ри­ти окремо у со­ло­ній во­ді про­тя­гом 30 хвилин, від­ці­ди­ти й охо­ло­ди­ти.

Змі­ша­ти у ми­сці олію, гір­чи­цю, че­брець і при­пра­ви­ти сі­л­лю та сві­жо­зме­ле­ним чор­ним пер­цем. По­кла­сти у ма­ри­над шма­то­чки кур­ки, кар­то­плю, від­ва­ре­ні гри­би і ло­па­тки, ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти. Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 230°С. Зма­сти­ти де­ко олі­єю. Ви­кла­сти все на де­ко. За­пі­ка­ти впро­довж 30-35 хвилин, до го­тов­но­сті.

Пі­ді­грі­ти та­ріл­ки. Роз­кла­сти стра­ву на та­ріл­ки та по­си­па­ти шма­то­чки кур­ки на­сі­н­ням кун­жу­ту. Гар­нір по­ли­ти під­ли­вою з де­ка.

ЗАПЕЧЕНА КУРОЧКА

КО­ЖНО­МУ ДО СМА­КУ! ТОЖ ЦЯ ПРО­СТА У ПРИ­ГО­ТУ­ВАН­НІ СТРАВА СТА­НЕ ЗВИЧНОЮ У ВАШОМУ РОДИННОМУ МЕНЮ. А З ГАРНІРОМ МО­ЖНА ЩО­РА­ЗУ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.