ТАКОС з кур­кою

Zhinka - - СМАЧНОГО! -

8 ку­ку­ру­дзя­них тор­ти­лій або се­ре­дніх (ді­а­ме­тром 10 см) кор­жи­ків тон­ко­го ла­ва­шу

2 ку­ря­чих фі­ле 2 ч. лож­ки олив­ко­вої олії 250 г кон­сер­во­ва­ної ку­ку­ру­дзи 4 ст. лож­ки со­усу бар­бе­кю чи ме­хі­ка­но

2 по­мі­до­ри 2 ст. лож­ки со­ку ли­мо­на 250 г са­ла­ти (кра­ще Айс­берг) 100 г гре­цько­го йо­гур­ту чи не­жир­ної сме­та­ни (за ба­жа­н­ня)

У ку­ря­чо­му фі­ле зро­би­ти 2-3 на­дрі­зи, на­тер­ти сі­л­лю і пер­цем, пе­ре­кла­сти на фоль­гу, по­ли­ти олив­ко­вою олі­єю, за­гор­ну­ти і по­ста­ви­ти ви­пі­ка­ти­ся у ро­зі­грі­ту до 180°С ду­хов­ку на 25 хвиин. Го­то­ве фі­ле охо­ло­ди­ти й тон­ко на­ша­тку­ва­ти.

По­мі­до­ри на­рі­за­ти кру­пни­ми ча­сто­чка­ми, окремо на­ша­тку­ва­ти ли­стя са­ла­ти.

Пе­ре­мі­ша­ти ку­ря­че м’ясо із со­усом, ку­ку­ру­дзою, по­мі­до­ра­ми та со­ком ли­мо­на. Пе­ред тим, як за­гор­та­ти тор­ти­льї, по­кла­сти їх між па­пе­ро­ви­ми ру­шни­ка­ми та ро­зі­грі­ти в мі­кро­хви­льо­вій печі на ви­со­кій по­ту­жно­сті упро­довж 10-15 се­кунд. Роз­кла­сти на­рі­за­ну са­ла­ту та на­чин­ку з кур­кою по­рів­ну у всі тор­ти­льї, до­да­ти, за ба­жа­н­ня, йо­гурт, згор­ну­ти і ви­кла­сти на та­ріл­ки. Їсти такос мо­жна ру­ка­ми. НЕЗВИЧНІ НАПІВЗАКРИТІ СЕНДВІЧІ РОДОМ ІЗ МЕКСИКИ СПОДОБАЮТЬСЯ І БАТЬКАМ, І МА­ЛЕ­ЧІ.

ЯКЕ Ж СВЯТКОВЕ ЧАСТУВАННЯ

БЕЗ ДЕСЕРТУ? УПЕВНЕНІ, СО­ЛОД­КІ СМАКОЛИКИ ДІТИ ГОТУВАТИМУТЬ З ОСО­БЛИ­ВОЮ

РА­ДІ­СТЮ ТА ЗАХОПЛЕННЯМ!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.