Яблу­чний КРАМБЛ

Zhinka - - СМАЧНОГО! -

400 г яблук 50 г цукру 1 ст. лож­ка во­ди

35 г го­то­вої гра­но­ли

35 г бо­ро­шна 35 г вер­шко­во­го ма­сла 4 ст. лож­ки ягід до сма­ку

По­чи­сти­ти яблу­ка і на­рі­за­ти їх ски­бо­чка­ми. Ви­кла­сти у со­тей­ник, до­да­ти цу­кор і во­ду та го­ту­ва­ти на по­віль­но­му во­гні про­тя­гом 5 хвилин. Окремо змі­ша­ти і роз­тер­ти ру­ка­ми гра­но­лу з бо­ро­шном і вер­шко­вим ма­слом.

Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 130°С. Пі­дго­ту­ва­ти фор­му для ви­пі­ка­н­ня: за­сте­ли­ти її пе­кар­ським чи пер­га­мен­тним па­пе­ром, зма­за­ним ма­слом. Ви­кла­сти шма­то­чки яблу­ка у фор­му, звер­ху до­да­ти яго­ди (ро­дзин­ки, в’яле­ну ви­шню, жу­рав­ли­ну), а по­тім — су­міш із гра­но­лою. Ви­пі­ка­ти впро­довж 20 хвилин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.