Те­хні­чні ноу-хау

Zhinka - - Краса -

Як са­мо­стій­но зро­би­ти ма­саж, щоб змен­ши­ти на­бря­ки під очи­ма

1

На­не­сіть на ко­жен се­ре­дній па­лець пор­цію крему роз­мі­ром із гре­ча­ну зер­ни­ну.

2

Вка­зів­ні паль­ці по­кла­діть на скро­ні.

3

Ле­гень­ко вби­вай­те крем се­ре­днім паль­цем у шкі­ру нав­ко­ло очей, ру­ха­ю­чись від зов­ні­шніх ку­ти­ків очей уздовж верх­ньо­го краю ви­лиць до зо­ни нав­ко­ло очей і пе­ре­ніс­ся.

4

Ру­ха­ю­чись по пе­ре­ніс­сю вго­ру в на­прям­ку до брів, збіль­шіть тиск і про­гладь­те шкі­ру вздовж брів і на­дбрів­них дуг у на­прям­ку до зов­ні­шніх ку­ти­ків очей, щоб під­ня­ти бро­ви та роз­сла­би­ти м’язи. Пов­то­ріть 6 ра­зів.

5

За­кін­чіть, вти­ра­ю­чи за­ли­шки крему у ви­ли­ці. По­че­кай­те кіль­ка хви­лин, аби він уві­брав­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.