СПА­ГЕ­ТІ зі сві­жим то­ма­тним со­усом

Zhinka - - Смачного! -

350 г спа­ге­ті із ціль­но­зер­но­во­го бо­ро­шна 450 г со­ко­ви­тих сти­глих по­мі­до­рів

4 ст. лож­ки олив­ко­вої олії Extra Virgin сіль і ме­ле­ний чор­ний пе­рець 2 зуб­ки ча­сни­ку дріб­ка го­стро­го чер­во­но­го пер­цю 0,25 склян­ки під­сма­же­но­го ми­гда­лю 0,25 склян­ки на­рі­за­но­го ба­зи­лі­ку

2 ст. лож­ки на­рі­за­ної пе­тру­шки 30 г са­ла­тної рі­ко­ти

1

Дрі­бно на­рі­за­ти 4 по­мі­до­ри, ви­кла­сти їх у ве­ли­ку ми­ску з олив­ко­вою олі­єю і дріб­кою со­лі. 2

Зва­ри­ти спа­ге­ті згі­дно з ін­стру­кці­єю на упа­ков­ці. Ко­ли ма­ка­ро­ни бу­дуть готові, від­ки­ну­ти і за­ли­ши­ти 0,25 склян­ки во­ди, у якій во­ни ва­ри­ли­ся. 3

Ре­шту по­мі­до­рів на­рі­за­ти, ви­кла­сти їх у блен­дер, до­да­ти ро­зім’ятий часник, чер­во­ний пе­рець, 3 ст. лож­ки кру­пно по­дрі­бне­них го­рі­хів, 0,5 ч. лож­ки со­лі і зби­ти на одно­рі­дну ма­су. Вмі­ша­ти у ми­ску з по­мі­до­ра­ми. 4 До­да­ти від­ва­ре­ні спа­ге­ті, ба­зи­лік і пе­тру­шку. Пе­ре­мі­ша­ти, до­да­ю­чи, за по­тре­би, во­ду, у якій ва­ри­ли­ся ма­ка­ро­ни. Роз­кла­сти па­сту на та­ріл­ки. Звер­ху ви­кла­сти тон­ко на­рі­за­ний чи на­тер­тий сир і ре­шту ми­гда­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.