За­пе­че­не РИБНЕ ФІ­ЛЕ з ово­ча­ми

Zhinka - - Смачного! -

8 дрі­бних мо­ло­дих кар­то­плин сіль і ме­ле­ний чор­ний пе­рець 350 г спар­же­вої ква­со­лі 0,75 склян­ки кру­пних па­ні­ру­валь­них су­ха­рів 2 ст. лож­ки олив­ко­вої олії 1 ч. лож­ка ме­ле­ної па­при­ки 0,25 склян­ки на­рі­за­ної пе­тру­шки 680 г фі­ле ті­ла­пії

0,5 склян­ки лег­ко­го ма­йо­не­зу 2 ма­ри­но­ва­ні огір­ки пі­ку­лі 2 ч. лож­ки ціль­но­зер­но­вої гір­чи­ці шма­то­чки ли­мо­на

1

За­кип’яти­ти во­ду у ве­ли­кій ка­стру­лі. Ви­кла­сти кар­то­плю, до­да­ти 1 ч. лож­ку со­лі і ва­ри­ти до го­тов­но­сті (ва­жли­во не пе­ре­ва­ри­ти), до­дав­ши спар­же­ву ква­со­лю на 4 остан­ні хви­ли­ни при­го­ту­ва­н­ня. Зли­ти во­ду і про­ми­ти під хо­ло­дною про­то­чною во­дою, щоб осту­ди­ти. На­рі­за­ти кар­то­плю.

2

Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 220°С, за­сте­ли­ти не­ве­ли­ке де­ко фоль­гою. У ши­ро­кій ми­сці змі­ша­ти су­ха­рі,

олію, па­при­ку, по­ло­ви­ну пор­ції пе­тру­шки, 0,5 ч. лож­ки со­лі та 0,25 ч. лож­ки ме­ле­но­го чор­но­го пер­цю. На­рі­за­ти фі­ле смуж­ка­ми (за ба­жа­н­ня мо­жна за­пі­ка­ти фі­ле ці­ли­ми шма­то­чка­ми) та об­ка­ча­ти у су­мі­ші су­ха­рів, аку­ра­тно роз­по­ді­ля­ю­чи й при­ти­ска­ю­чи її до фі­ле для рів­но­мір­но­го по­кри­т­тя. Пе­ре­кла­сти у де­ко та за­пі­ка­ти, по­ки шма­то­чки фі­ле не під­рум’яня­ться, до го­тов­но­сті, близь­ко 8-10 хв. 3 По­ки за­пі­ка­є­ться ри­ба, у ми­сці се­ре­дньо­го роз­мі­ру змі­ша­ти ма­йо­нез, по­дрі­бне­ні пі­ку­лі, гір­чи­цю й пе­тру­шку, що ли­ши­ла­ся. По­да­ва­ти ри­бу й ово­чі із со­усом та, за ба­жа­н­ня, шма­то­чка­ми ли­мо­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.