У НАСТУПНОМУ НО­МЕ­РІ

Zhinka - - Дозвілля -

Чер­го­вий ви­пуск жур­на­лу вмі­щу­ва­ти­ме одра­зу два лі­тні но­ме­ри — за ли­пень і сер­пень. Тож ми тра­ди­цій­но го­во­ри­ти­ме­мо про ефе­ктив­ний від­по­чи­нок за­для оздо­ров­ле­н­ня й по­пов­не­н­ня енер­гії, а та­кож про при­йде­шнє го­лов­не свя­то дер­жа­ви, яка з ко­жним ро­ком змі­ню­є­ться, ствер­джу­ю­чись у сво­їй са­мо­до­ста­тно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.