Стиль і за­ти­шок

Zhinka - - Новела Про Спогади -

ЛІТО У САМОМУ РОЗПАЛІ! ПОРА БАРВИСТИХ КО­ЛЬО­РІВ У ОДЯЗІ, ГУ­ЧНИХ ВЕЧІРОК ПРО­СТО НЕБА З ДРУ­ЗЯ­МИ І, ЗВІ­СНО, ПРЕГАРНОГО НАСТРОЮ. НА­ШІ ПІДКАЗКИ ПРО АКТУ­АЛЬ­НІ

ТРЕНДИ ВІДПОЧИНКУ...

Ви­крій­ка

Укра­їн­ська со­ро­чка: як по­ши­ти і що ви­ши­ти.

Ру­ко­ді­л­ля При­кра­си з мі­ні-ви­шив­кою

Ви­шу­ка­ні ше­дев­ри вла­сно­руч.

По­бу­то­ві по­ра­ди Го­ту­є­мо про­сто неба:

пра­ви­ла ви­бо­ру та до­гля­ду за гри­лем, ман­га­лом і бар­бе­кю.

Мо­да

Ро­змай ви­ши­ва­нок

Ви­би­ра­є­мо свій образ у етно­сти­лі.

По­ра­ди для чо­ло­ві­ків

Про­сті рі­ше­н­ня:

да­є­мо ра­ду про­бле­мам на при­са­ди­бній ді­лян­ці.

Кра­са

Мо­ло­да і сві­жа!

Кіль­ка спосо­бів упо­віль­ни­ти ста­рі­н­ня шкі­ри.

Ви­шив­ка

Яскра­ва ко­ле­кція До­бір­ка ор­на­мен­тів для ви­ши­тих мі­ні­а­тюр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.