Га­ма­ме­ліс

Zhinka - - Краса -

Ро­сли­на спри­яє від­нов­лен­ню зів’ялої і по­шко­дже­ної сон­цем шкі­ри. За ре­гу­ляр­но­го за­сто­су­ва­н­ня зда­тна під­тяг­ти шкі­ру, зву­жу­ю­чи по­ри й упо­віль­ню­ю­чи роз­пад стру­ктур­них біл­ків.

ТОНІК На­не­сіть на­сто­ян­ку (кра­ще без вмі­сту спир­ту) у яко­сті то­ні­ку на ва­тно­му ди­ску пі­сля вми­ва­н­ня і пе­ред на­не­се­н­ням кре­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.