Алое ве­ра

Zhinka - - Краса -

Ві­до­ме сво­єю зда­тні­стю за­го­ю­ва­ти ра­ни. Це при­ро­дний зво­ло­жу­вач, що має чи­ма­ло ін­ших ко­ри­сних вла­сти­во­стей, за­ле­жно від за­сто­су­ва­н­ня. Як пра­ви­ло, ви­ко­ри­сто­ву­ють алое у ви­гля­ді го­то­во­го ге­лю або ж до­бу­ва­ють сік вру­чну. Існує без­ліч ре­це­птів з ви­ко­ри­ста­н­ням алое ве­ра, але най­ефе­ктив­ні­ше ро­сли­на ді­я­ти­ме без до­да­ва­н­ня ін­ших інгредієнтів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.