Огір­ко­вий сік

Zhinka - - Краса -

Один з най­кра­щих за­со­бів з до­гля­ду за шкі­рою! До­по­ма­гає з ре­гі­дра­та­ці­єю і мо­же по­вер­ну­ти до жи­т­тя на­віть ду­же втом­ле­ну шкі­ру.

ТОНІК По­дрі­бніть по­ло­ви­ну огір­ка (ра­зом зі шкір­кою) у блен­де­рі, про­ці­діть сік че­рез мар­лю та на­не­сіть на облич­чя (мо­жна і на все ті­ло) на 15 хв. Пов­то­рюй­те, ко­ли

ви цьо­го ба­жа­є­те.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.