Ка­во­вий скраб

Zhinka - - Краса -

Ме­ле­на ка­ва мі­стить по­ту­жні ан­ти­о­кси­дан­ти, ко­трі змі­цню­ють шкі­ру й упо­віль­ню­ють по­яву ви­ди­мих ознак її ста­рі­н­ня. До­дав­ши кіль­ка ком­по­нен­тів, мо­жна отри­ма­ти на­ту­раль­ний скраб.

СКРАБ Змі­шай­те по 0,25 склян­ки ме­ле­ної ка­ви і ко­ри­чне­во­го цукру, до­дай­те 0,5 ч. лож­ки ме­ле­ної ко­ри­ці і 2 ст. лож­ки ко­ко­со­вої олії. Кру­го­ви­ми ру­ха­ми 2-3 хв. ма­са­жуй­те скра­бом шкі­ру облич­чя, шиї і гру­дей, а по­тім змий­те все те­плою во­дою. Ви­ко­ну­ва­ти раз на ти­ждень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.