Си­ло­ві тре­ну­ва­н­ня

Zhinka - - Краса -

До­по­мо­жуть зів’ялій шкірі по­вер­ну­ти пру­жність, оскіль­ки змі­цню­ють м’язи, що її три­ма­ють.

РЕ­ЖИМ Най­кра­ще за­йма­ти­ся си­ло­ви­ми впра­ва­ми ре­гу­ляр­но хо­ча б три­чі на ти­ждень. Не по­трі­бно се­бе на­дмі­ру на­ван­та­жу­ва­ти: 30 хв. про­стих не­скла­дних вправ бу­де до­ста­тньо, аби під­три­му­ва­ти то­нус м’язів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.