ЗУПИНИТИ ПРО­ЦЕС СТА­РІ­Н­НЯ — МО­ЖЛИ­ВО!

Zhinka - - Краса -

Здоров’я та мі­цність шкі­ри за­без­пе­чу­ють два її стру­ктур­ні «біл­ки мо­ло­до­сті»: ко­ла­ген (ста­но­вить осно­ву спо­лу­чної тка­ни­ни тва­рин і лю­ди­ни, за­без­пе­чує її мі­цність і пру­жність) та ела­стин (при­су­тній у во­ло­кнах з’єд­ну­валь­ної тка­ни­ни і за­без­пе­чує її ела­сти­чність). То­кси­ни та ін­ші шкі­дли­ві ре­чо­ви­ни, со­ня­чна ра­ді­а­ція і при­ро­дні про­це­си ста­рі­н­ня упо­віль­ню­ють утво­ре­н­ня вла­сних ко­ла­ге­ну й ела­сти­ну, шкі­ра ста­ріє та вкри­ва­є­ться змор­шка­ми. Які при­ро­дні за­со­би мо­жуть упо­віль­ни­ти ці про­це­си?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.